ประเภทห้องพัก

ห้องทุกประเภทมีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน

*** ราคานี้เป็นราคามาตรฐาน ไม่รวมเทศกาลอื่นๆห้องประเภท VIP - 1200 บาท 

ห้องขนาดใหญ่ที่สุด สำหรับครอบครัว 4 ท่าน

บริการเตียงขนาดใหญ่ 2 เตียง

พร้อมที่จอดรถสำหรับ 1 คัน 

และสวนขนาดเล็กส่วนตัวห้องประเภท Deluxe - 800

ห้องขนาดกลาง สำหรับลูกค้า 3 ท่าน

บริการเตียงขนาดใหญ่ 1 เตียง

และเตียงขนาดเล็ก 1 เตียง 

พร้อมที่จอดรถสำหรับ 1 คัน

 

ห้องประเภท Standard - 500

ห้องขนาดเล็ก เหมาะสำหรับลูกค้า 2 ท่าน

บริการเตียงขนาดใหญ่ 1 เตียง

พร้อมที่จอดรถสำหรับ 1 คัน


ห้องประเภท ชั่วคราว - 280 / 3 ชั่วโมง

ห้องขนาดเล็ก เหมาะสำหรับลูกค้า 2 ท่าน

บริการเตียงขนาดใหญ่ 1 เตียง

พร้อมที่จอดรถสำหรับ 1 คันจองโรงแรม